kosciolykaszub.pl
O Kaszubach

O Kaszubach

kaszuby

Kaszuby są regionem kulturowym na północy Polski - a konkretniej na Pomorzu. Nazwa odnosi się do obszaru zamieszkiwanego przez zachodniosłowiańskich autochtonów tych ziem, nazywanych Kaszubami. Posiadają oni własny język regionalny, określany mianem języka kaszubskiego. Pierwsze wzmianki o Kaszubach są datowane na XIII wiek naszej ery i pochodzą pierwszeubezpieczenieoc.pl z papieskiej bulli, wydanej przez ówczesną głowę kościoła, Grzegorza IX. Jest w niej wspomniana ofiara złożona Joannitom przez niejakiego Bogusława, tytułowanego księciem Kaszub. Na początku XX wieku Kaszubi byli nadal bardzo widoczną grupą etniczną, wśród której (pomimo niewielkiego obszaru) rozróżniano blisko 20 dialektów oraz 70 poddialektów. Ich kultura przetrwała do dzisiaj - także w polskiej kuchni dzięki niezwykle popularnym śledziom po kaszubsku.

Obecnie kultura kaszubska rozwija się najprężniej w Wejherowie, Żukowie, Pucku, Kartuzachm Bytowie oraz Kościerzynie. Warte uwagi jest również Małkowo. Miano stolicy Kaszub jest zresztą przedmiotem zażartych sporów i kontrowersji, bowiem według słownika geograficznego z XIX wieku jest to Wejherowo - podczas gdy działające obecnie Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie uznaje za stolicę Gdańsk, gdzie ma siedzibę zarząd główny stowarzyszenia. Jakby tego było mało, do puli dochodzą także Kartuzy które są uznawane za ośrodek tak zwanej Szwajcarii Kaszubskiej. Ponadto na terenie całych Kaszub działa takze wiele ośrodków kulturalnych, muezów i wydawnictw nawiązujacych do ich regionalnej tradycji.