Puszcza Białowieska
Puszcza Białowieska

Puszcza Białowieska

puszcza

Puszczą Białowieską określa się jedyny z całej współczesnej Europy las pierwotny. Nie ma takiego drugiego w ogóle na naszym kontynencie, a to sprawia, iż jest to unikat na skalę praktycznie globalna. W zakresie charakterystyki Puszczy Białowieskiej w zasadzie można by stworzyćcały serwis, ale postaramy się w niniejszym artykule informacyjnym przedstawić kilka najważniejszych faktów dotyczących owego obiektu turystycznego.
A zatem Puszczą Białowieską określa się rezerwat przyrody, który został w całości wydzielony jako teren „dziki”, rozwijający się naturalnie, czyli dosłownie mówiąc- do zupełnego minimum określona została działalność ludzka. W kompleksach leśnych występuje mnóstwo gatunków roślin, drzew oraz krzewów. Żyje tam także rozliczne bogactwo fauny.

Zwierzęta, jakie znajdują się na tym obszarze w większości stanowią gatunki chronione. Zgodnie z szacunkami ekspertów, można mówić nawet o takich gatunkach drzew, które porastają opisywany obszar ponad pół tysiąca lat! Wszystko to jest możliwe głównie z tego względu, że zachodzą tam naturalne procesy, jakie zupełnie nie są zakłócone przez ingerencję człowieka. Musimy wspomnieć też i o tym, że są to czysto przyrodnicze procesy, jakie nie wynikają z działalności ludzkiej. Co kojarzy się turystom z Puszczą Białowieską? Na pewno nie tylko Polakom ale ogólnie wszystkim zwolennikom szeroko rozumianej „natury” znakiem szczególnym wiążącym się niewątpliwie z Puszczą Białowieską okazuje się żubr. To najpowszechniejszy z gatunków zwierzęcych obecnych w tym miejscu.